071-3613969 info@alexie.nl

woensdag 9 maart 2016

Veranderen, verbeteren én verbinden!

Wilt u ook de zorg voor leerlingen met dyslexie verbeteren, maar is het een uitdaging om de organisatie van dyslexiezorg te veranderen en de juiste professionals met elkaar te verbinden? Kom dan naar de Nationale Dyslexie Conferentie!

Op deze conferentie komen onder andere de volgende thema’s aan bod:

Screening en diagnostiek

  • vroegsignalering en voorkomen van lees- en spellingproblemen
  • protectieve en risico-factoren in de leesontwikkeling
  • diagnostiek van dyslexie (bij een meertalig kind)
  • diagnostiek en specifieke begeleiding van dyslexie bij jongvolwassenen

Lees- en leerproblemen

  • taalontwikkeling van het jonge kind
  • dyslexie en comorbiditeit (dyscalculie, ASS, hoogbegaafdheid en TOS)
  • passend onderwijs, de onderwijs-zorg keten en een integrale aanpak van EED

Ondersteuning en behandeling

  • effectiviteit en trends in de behandeling
  • onderzoek naar effectieve leeshulp en interventies
  • woordenschat, begrijpend leesonderwijs, dyslexie en de vreemde talen

Maar liefst 40 vooraanstaande sprekers verzorgen 45 inspirerende lezingen waarin zij de brug zullen slaan tussen theorie en praktijk. U kunt het volledige programma vinden op de website van Lexima.

Wat: Nationale Dyslexie Conferentie
Wanneer: woensdag 9 maart 2016
Waar: Congrescentrum Cinedec,
Laan der Verenigde Naties 150
6716 JE EDE

Inschrijven