071-3613969 info@alexie.nl
Selecteer een pagina

Alexie, dyslexie ICT adviseur en consultant voor het onderwijs

Kennismaken met Kurzweil of Sprint? Altijd doen!

Alexie, dyslexie en ICT voor Zuid Holland en Noord Holland

Dick Schaap docent ICT

Bij Alexie komen dyslexie, ICT en onderwijs samen. Dick Schaap is niet alleen oud-docent ICT aan het Northgo College in Noordwijk, hij is ook dyslexie ICT adviseur en consultant voor het onderwijs in Zuid-Holland. De kerntaken van Alexie zijn advisering en begeleiding bij de keuze en het gebruik van dyslexie ICT hulpmiddelen voor het onderwijs, bedrijfsleven en particulieren.

“Niet goed kunnen lezen” is de letterlijke vertaling van Dys-lexie of A-lexie. ICT is de component waaruit technische hulpmiddelen voor dyslectici zijn ontwikkeld. Onderwijs, voorlichting en training zijn nodig om de gebruikers goed met deze hulpmiddelen te laten omgaan. Niet alleen voor de dyslectici maar ook voor hun omgeving: ouders, leerkrachten of partners! Dyslexie (vroeger: woordblind of leesblind) is niet aan leeftijd gebonden. Bij kinderen is dyslexie als handicap gelukkig erkend. Bij hen wordt het ook herkend! Niettemin lopen veel ouderen nog rond met een verborgen handicap. Zij vinden het moeilijk om hierover te praten. Oók voor deze groep kunnen de ICT hulpmiddelen een geweldige dienst bewijzen.

Alexie, dyslexie en ICT nodigt u dan ook van harte uit voor één van haar workshops. In kleine groepjes maakt u kennis met de 2 belangrijkste computerprogramma’s Kurzweil 3000 en Sprint. Op verzoek organiseren wij voor het onderwijs studiemiddagen en ouderavonden.

Workshop - cursus

Hoe kom je er achter of een hulpmiddel wel voldoet of geschikt is voor de toekomstige gebruiker? Probeer het uit!

Scanservice

De scanservice van Alexie is gericht op het digitaliseren van school- en studieboeken

Installatieservice

Installeren van Kurzweil of Sprint moeilijk? Nee, maar wel bewerkelijk. Wij doen het graag voor u.